ZEUS
חיפוש

כיצד חוק המקרקעין שומר על השוכרים?

תוכן עניינים
מעוניינים לפרסם כתבה אצלנו באתר ?
כתבות אחרונות
אהבתם?
שתפו עם החברים!

זה לא סוד, שבישראל הנדל"ן הוא עסק יקר. שוק הנדל"ן הפרוע בישראל אינו מאפשר לכל אחד להשתתף במשחק, שיש לו כללים קשוחים ומורכבים.

לכן רבים מתושבי ישראל מעדיפים להישאר בשכירות ולוותר על הזכות להחזיק נדל"ן משלהם.

מהו המעמד המשפטי של שוכרי דירות בישראל? מהם זכויות השוכרים בישראל וכיצד מגן עליהן חוק המקרקעין? הכל במאמר שלפניכם.

 

מהו חוק המקרקעין?

חוק המקרקעין בישראל נחקק בשנת 1969, במטרה להחליף את מערכת החוקים העות'מאנית שהייתה נהוגה עד קום המדינה וכדי להסדיר את נושא המשפט האזרחי בתחום המקרקעין.

מאז שנחקק, עבר החוק עשרות תיקונים, שתפקידם להתאים את לשון החוק לימינו אנו.

עיקרי חוק המקרקעין מתייחסים לנושאים כמו: בעלות והחזקת מקרקעין, ביצוע עסקאות מקרקעין, דרישות הרישום וכתיבת החוזים, הסדרה של עסקאות נוגדות וגם זכויות במקרקעי הזולת, דהיינו – שכירות.

וזוהי לשון החוק בנושא השכירות: "שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא "חכירה"; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא "חכירה לדורות"".

הגדרה זו של סוגי שכירויות לפי פרק הזמן שבו מתגוררים השוכרים בנכס היא רק חלק מההגדרות שמספק החוק לטובת הגנה על השוכרים, שיש להם זכויות מוגבלות על הנכס, לעומת הבעלים.

המדינה מבינה את עמדת החולשה שנמצאים בה שוכרי הדירות ולכן מתחייבת להגן עליהם בדרכים נוספות.

 

כיצד מגינה המדינה על שוכרים בהתאם לחוק המקרקעין

המאפיינים העיקריים המתייחסים להגנה על השוכרים במסגרת חוק המקרקעין (קיימת התייחסות נוספת לנושא במסגרת חוק השכירות והשאילה) הם אלה:

  1. הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס – משמעות הדבר היא כי השוכרים רשאים להשתמש בנכס כרצונם, במסגרת החוזה ומגבלות החוק) ולהנות מהתועלת שהוא מעניק להם.
  2. מגבלת הזמן בשכירות – כל חוזה שכירות מעגן בתוכו מגבלה לפרק הזמן המוגדר לתקופת השכירות. כלומר – השוכרים רשאים ליהנות מזכויותיהם על הנכס רק למשך התקופה המוגדרת בחוזה. שכירות למשך תקופה ארוכה מחמש שנים נקראת חכירה ואם היא עולה על 25 שנים היא מוגדרת חכירה לדורות.
  3. הקניה בתמורה – כדי לקבל את הזכויות המגיעות להם מתוקף מעמדם החוקי כשוכרים, יצטרכו לשלם תמורה על השימוש שהם עושים בנכס, אחרת לא ייחשבו לשוכרים.
  4. סוגי נכסים מותרים להשכרה – נכס מקרקעין, מיטלטלין, מעבר בתחום נכס של אדם אחר בתשלום ואפילו אתר אינטרנט.

 

לסיכום

מדינת ישראל מכירה במעמדם הפגיע של השוכרים ולכן העמידה לרשות ציבור שוכרי הדירות בארץ את ההגנות המשתמעות מחוק המקרקעין וכן מחוק השכירות והשאילה.

המשמעות הפשוטה של לשון החוק היא כי השוכרים מקבלים גישה בלתי אמצעית לנכס, יכולים להישאר בנכס, גם אם הוא יימכר לאחר שחתמו על חוזה עם הבעלים הקודמים, שהשוכרים יכולים לעשות בנכס כרצונם, ובלבד שהדברים נעשים במסגרת החוזה ובמסגרת החוק, שתקופת השכירות מוגדרת בחוזה, מוגנת גם היא על ידי החוק, בהסתייגות אחת ברורה – כדי להיות זכאים לזכויותיהם אלה, על השוכרים לעמוד בתנאי החוזה ולשלם את דמי השכירות שנקבעו עבור הנכס.

כתבות נוספות
שאולי תאהבו